www.start2learn.dk
Login Registrer

Priser mv.

Priser er oplyst ved den enkelte kursusbeskrivelse. Alle priser skal tillægges moms. Fakturaen sendes til den adresse, der er opgivet på tilmeldingsblanketten ca. en uge efter tilmeldingsfristens udløb. Tilmeldingsblanketten finder du på www.start2learn.dk under det enkelte kursus eller foredrag.
Umiddelbart efter udløbet af tilmeldingsfristen modtager du et detaljeret program for det aktuelle kursus. Programmet indeholder også de nødvendige praktiske oplysninger.
 
FRAMELDING
Tilmelding er bindende, men melder du afbud, inden tilmeldingsfristen udløber, bliver du ikke opkrævet for kurset. Viser det sig senere, at du bliver forhindret i at deltage, er din virksomhed velkommen til at sende en anden medarbejder.
 
HONORAR FOR KUNDETILPASSEDE KURSER
Har I flere medarbejdere, der skal undervises i samme emne, så kan det måske svare sig at få skræddersyet et kursus specielt til jer. Det giver også mulighed for at tilpasse eksempler og opgaver til jeres hverdag – samtidig med at fortroligheden omkring jeres arbejdsopgaver bevares inden for virksomheden. Alle åbne kurser kan rekvireres som kundetilpassede kurser.
 
PRIS
Alle priser er excl. moms
 
Pr. kursusdag 1. dag

15.000,- kr.

Pr. efterfølgende dag

12.000,- kr.

Fredag kl. 10.00 – Søndag kl. 16.00

29.000,- kr.

 
                     
Priserne er for de første 20 deltagere. Prisen for eventuelt yderligere antal deltagere drøftes på individuel basis. Prisen dækker instruktør, test og materialer.

Foredrag og peptalks op til tre timer          

4.500,- kr.

Foredrag på mere end tre timer

9.000,- kr.

   
Læringskørekort (pr. kursist) 

3.700,- kr.

 
 
"Gå hjem møder" / inspirationsmøder (1½ time)    4.500,- kr.


Honorarlisten er udregnet på baggrund af eksisterende kurser og inkluderer samtaler om tilrettelæggelse samt originalmateriale til kopiering til deltagere. Ønsker I kurser af længere eller kortere varighed – eller kurser med et nyt indhold – fastsættes honoraret efter aftale. Hvis en sådan ikke foreligger, fastsættes honoraret ud fra ovenstående honorarliste. Der beregnes ikke moms på kurser til faglige organisationer og andre, der i henhold til Told & Skat kan dokumentere momsfritagelse
 
HONORAR FOR KONSULENTBISTAND
   
Pr. time

900,- kr.

Pr. dag 

6.000,- kr.


 
Priserne er ex. moms
 
Inden arbejdet starter, afgives et bindede tilbud på omfang og honorar.
 
REJSE- OG OPHOLDSOMKOSTNINGER
Rejse- og opholdsomkostninger efter regning. Udgifter til kørsel i egen bil efter de af staten fastsatte takster.
 
All rights reserved © 2005 Start2Learn | E-mail info@start2learn.dk