www.start2learn.dk
Login Registrer

Indhold

Læringsstile og de mange intelligenser

Helt overordnet er læringsstile relevant, idet den indgangsvinkel giver læreren mulighed for at han kan genkende de forskellige former for indlæringsstile hos de studerende. Derved bliver det muligt dels i højere grad at imødekomme den enkelte behov i undervisningssituationen, dels at modvirke nogle af de ulemper, der er forbundet med den pågældende læringsstil. Det er et stort skridt fremad, når det bliver muligt at betragte de studerende i klassen som en række af individer med forskellige ressourcer og behov. Begrebet læringsstile bunder i anerkendelse af forskelligheders ligeværd. Læringsstile er ikke et nyt begreb men har fået en renæssance i forbindelse med, at vi skifter perspektiv fra undervisning til læring. At tage udgangspunkt i de studerendes læringsstil, indebærer at lærerne tager udgangspunkt i de studerendes stærke sider og dermed frembringer en positiv indstilling til læringsforløbet. Herefter kan de svage sider løbende bearbejdes. Alle individer har sin egen måde at lære på, og læringsstile er de faktorer, som tilsammen afgør, hvordan et individ lærer ny og svær information. Den enkeltes læringsstil er et resultat af hvordan vores biologiske træk samarbejder med vores indlærte adfærd.

Rekvirer et foredrag

Navn/virksomhed:   *
Kontakt person:   *
Adresse:   *
Postnr.:   *
By:   *
E-mail:   *
Tlf: 
Stilling: 
 
All rights reserved © 2005 Start2Learn | E-mail info@start2learn.dk